Watervogels

Toelichting

Waar water is, is leven. En voor sommige soorten geldt dat ze alleen kúnnen leven, waar water is. Bijvoorbeeld omdat ze afhankelijk zijn van water om voedsel te zoeken, of om te nestelen. Op Tapijn leven heel wat watervogels. De meest voorkomende zijn de wilde eend, de soepeend, de knobbelzwaan, de meerkoet, het waterhoentje en de blauwe reiger. De eerste vijf broeden allemaal direct aan de oever van de Jeker. De blauwe reiger heeft dit jaar voor het eerst een aantal nesten gehad in de hoge bomen van het stadspark.