Meerkoet

Toelichting

Meerkoeten kom je bijna overal waar zoetwater is tegen. Zo ook op Tapijn. Ze zijn hier in flinke aantallen aanwezig, maar ze worden vaak verward met het waterhoentje (zie “lees meer” voor de verschillen). Net als de zwanen, broeden ook de meerkoeten elk jaar wel ergens in de Jeker. Zowel mannetjes als vrouwtjes verdedigen hun territorium fel. Regelmatig moest de vissende blauwe reiger die in de buurt van het meerkoet nest kwam, het afleggen tegen de boze ouders.

Relatie met de mens

Waarom we doen wat we doen

Meerkoeten zijn overlevers die zich in veel leefgebieden weten te redden. Dus ook in de stad. Zelfs in grachten met relatief weinig oeverbegroeiing – wat meerkoeten van oorsprong nodig hebben – doen meerkoeten het prima. Afval van mensen wordt zelfs gebruikt voor het bouwen van nesten.