Zwarte roodstaart

Toelichting

De zwarte roodstaart is een echte stadsbewoner. Je herkent hem aan zijn zwart met grijze verenkleed en een roestrode, trillende staart. Hij komt veel voor in de binnenstad en als je zijn liedje eenmaal opmerkt, krijg je hem meestal ook snel in beeld. Hij zingt zijn liedje graag vanaf de nok van een dak. Niet dat dit vogeltje erg mooi kan zingen, hij brengt doorgaans alleen wat knarsende tonen voort, maar het is wel een herkenbaar geluid. De zwarte roodstaart is alleen ’s zomers hier en broedt dan het liefst ergens in een gebouw. Hij geeft de voorkeur aan droge, zonnige terreinen in een stenige omgeving en zit vaak op bouwterreinen. We hebben dan ook goede hoop dat dit vogeltje zich vestigt op Tapijn.

Relatie met de mens

Waarom we doen wat we doen

De zwarte roodstaart is een echte stadsvogel geworden. Van oorsprong komt deze vogel voor in bergachtige gebieden, maar in de loop van de 20e eeuw heeft hij zich in ons land gevestigd. Aanvankelijk alleen in Limburg, maar met de toenemende verstedelijking heeft hij in rap tempo heel Nederland veroverd. Hij voelt zich thuis in een stenige omgeving met weinig begroeiing. Hij is veelvuldig te horen in de Maastrichtse binnenstad, maar ook op industrieterreinen. We hopen dat hij zich op het Tapijnterrein vestigt, want daar zal de komende tijd veel gebouwd worden.