De pimpelmees

Toelichting

De pimpelmees wordt vaak verward met de koolmees. Net als zijn grote neef is de pimpelmees een echte acrobaat die zelfs op de kleinste twijgjes naar voedsel zoekt. Hij weegt namelijk maar 10 tot 11 gram. Ondanks zijn geringe formaat is de pimpelmees een fel vogeltje. Hij laat zich zeker niet altijd van een voederplank of uit een nestkast verjagen door zijn grotere neef. Ook als je een nest nadert reageren pimpelmezen met een “scheldende” alarmroep (zie geluidopnames).

Relatie met de mens

Waarom we doen wat we doen

Net als koolmezen, doen ook pimpelmezen het goed tussen de mensen. Ze zijn opportunisten en maken daarom gebruik van wat de mens te bieden heeft: lekkere hapjes in de winter en nestgelegenheid in het voorjaar. Mezen gebruiken vaak nestkastjes, maar ook in andere niet-natuurlijke holtes, zoals brievenbussen, waterpompen en asbakken zien zij mooie plekjes om een nest te bouwen.
Zoals beschreven bij “voedsel”, heeft de mens soms ook negatieve invloed op de overleving van mezen. Het gebruik van gif als bestrijdingsmiddel kan ertoe leiden dat mezen vergiftigde insecten eten en dat heeft uiteraard geen goede invloed op hun overlevingskans.