Holtebroeders

Toelichting

Op Tapijn zijn een aantal nestkasten geplaatst voor vogels die in holtes broeden. Op die manier hopen we namelijk te kunnen volgen hoe die vogels hun nest bouwen, hoe ze eieren leggen en hun jongen groot brengen. In de natuur – dus ook in de stad – broeden deze vogels in holtes in bijvoorbeeld bomen, rotspartijen en gebouwen.
De grote bonte specht is een bosvogel en hakt zijn eigen nest uit in zachtere boomsoorten. Ook in parken en tuinen is hij steeds vaker te vinden en daarom plaatsen wij in de springwilg tegenover de volière een nestkast voor de grote bonte specht.