Watervleermuis

Toelichting

Tijdens veldonderzoek van Arcadis op Tapijn zijn minstens drie boomholtes gevonden die door de watervleermuis zijn gebruikt als zomer- en najaarsverblijf. Met de batdetectors hebben we op verschillende plaatsen op Tapijn de geluiden van de watervleermuis opgevangen.

Relatie met de mens

Waarom we doen wat we doen

Veel mensen kunnen vleermuizen ook in hun eigen tuin bewonderen op zachte avonden als ze buiten zitten. Rond de schemering komen ze uit hun schuilplaatsen om op jacht te gaan. Vleermuizen gebruiken grotten en spelonken als verblijfplaats, maar ook zolders, spouwmuren en kelders zijn geschikt voor bepaalde vleermuis soorten. Op die manier profiteren vleermuizen van de aanwezigheid van mensen. Keerzijde van de medaille is dat mensen die verblijfplaatsen ook vaak verwoesten; gebouwen worden gesloopt of verbouwd en bomen omgehakt. In sommige gevallen zijn er dan mitigerende of compenserende maatregelen nodig. Dit is ook op Tapijn het geval. Let maar eens op de bomen; in veel bomen hangen vleermuiskasten ter compensatie van eerder gekapte bomen waarin vleermuisverblijven zijn aangetroffen.