Vleermuis

Toelichting

De “batpole” die langs de Jeker staat is de eerste Made for Maastricht design award winnaar. Hij is ontworpen om vleermuizen die door sloop van gebouwen of kap van bomen hun slaap- of overwinteringsplaats verliezen aan een nieuw “thuis” te helpen. Op Tapijn leven een aantal soorten vleermuizen. Zij gebruiken de oudere bomen op Tapijn en een deel van de gebouwen als slaapplaats en/of overwinteringsplaats. Wie in het voorjaar of de zomer tijdens de schemering over Tapijn loopt, ziet vleermuizen over het water of tussen de bomen vliegen.

Relatie met de mens

Waarom we doen wat we doen

Veel mensen kunnen vleermuizen ook in hun eigen tuin bewonderen op zachte avonden als ze buiten zitten. Rond de schemering komen ze uit hun schuilplaatsen om op jacht te gaan. Vleermuizen gebruiken grotten en spelonken als verblijfplaats, maar ook zolders, spouwmuren en kelders zijn geschikt voor bepaalde vleermuis soorten. Op die manier profiteren vleermuizen van de aanwezigheid van mensen. Keerzijde van de medaille is dat mensen die verblijfplaatsen ook vaak verwoesten; gebouwen worden gesloopt of verbouwd en bomen omgehakt. In sommige gevallen zijn er dan mitigerende of compenserende maatregelen nodig. Dit is ook op Tapijn het geval. Let maar eens op de bomen; in veel bomen hangen vleermuiskasten ter compensatie van eerder gekapte bomen waarin vleermuisverblijven zijn aangetroffen.