Tapijnhistorie A Tapijn door de jaren heen

Toelichting

Tot 1867 waren er op de plek waar nu de Tapijnkazerne ligt zogenaamde inundatiekommen. Dit waren bekkens die indien nodig onder water konden worden gezet en onderdeel uit maakten van de verdedigingswerken van Maastricht. Toen in 1867 de vesting Maastricht werd opgeheven, bleef er wel een garnizoen in de stad. Pas tussen 1916 en 1920 werd er echter een moderne kazerne gebouwd en kregen de militairen goede huisvesting. Tot 1940 verbleef het 13e regiment infanterie in de kazerne. Na de Tweede Wereldoorlog werd de kazerne gebruikt door de regimenten Menno van Coehoorn en Chassé. Vanaf 1967 zijn er voor de NAVO verbindingseenheden van AFCENT gehuisvest.