Tapijnhistorie A2 De inundatiekommen of De Koompe

Toelichting

De vesting Maastricht kent aan de westzijde van de Maas drie vestingfronten. Het noordelijke of Bossche Front tussen Cabergerweg en Maas kon onder water worden gezet bij een belegering. Tussen Cabergerweg en het bastion Waldeck aan de Tongerseweg lagen de Hoge Fronten, een vestingfront dat vanwege zijn ligging in hoog terrein niet kon worden geïnundeerd.