Steeliep

Toelichting

De steeliep (ulmus laevis) wordt ook wel fladderiep genoemd. Deze boom is een zuivere inheemse soort. Iepen zijn te herkennen aan hun scheve bladvoet. Aan de ene kant loopt het blad verder langs de steel dan aan de andere kant. De boom bloeit in mei met kleine trosjes roodbruine bloempjes die fladderen in de wind, vandaar de naam fladderiep. De bloempjes hangen aan steeltjes. Zo komt de boom aan de naam steeliep.