Es

Toelichting

De gewone es (fraxinus excelsior) is een forse inheemse loofboom. Hiervan staan een aantal op Tapijn. Kenmerkend voor de es zijn de geveerde bladeren, maar hij is het best te herkennen aan de zwarte knoppen op het eind van de takken. Ook in de winter, als de bladeren zijn afgevallen, zijn die knoppen nog te zien. De bladeren van de es verschijnen pas laat in het voorjaar en in de herfst vallen ze vroeg weer af. De onderbegroeiing profiteert hiervan. Zolang de es nog geen bladeren heeft, krijgen de planten onder de boom nog volop zonlicht. Maar ook als de boom volop in het blad zit, laat de kroon nog steeds vrij veel licht door.

Relatie met de mens

Waarom we doen wat we doen

Essen dienen vaak als wegbegeleider en worden vaak langs lanen aangeplant. Ze worden ook aangeplant voor het hout, dat goed bruikbaar is om gereedschap van te maken. Sinds enkele jaren hebben veel essen last van een schimmelziekte, waardoor takken afsterven. Ook op Tapijn zijn helaas een aantal essen aangetast. Het lijkt erop dat de gecultiveerde essen, waarvan er ook een paar op het terrein staan, beter bestand zijn tegen deze ziekte. Het verloop van deze ziekte houden we nauwlettend in de gaten, maar een remedie is er nog niet.