Kraaienfamilie

Toelichting

Zoals de watervogels leven brengen in de Jeker en op haar oevers, zo brengen de kraaiachtigen leven op het land en in de lucht. Op Tapijn leven een aantal van deze luidruchtige kraaiachtigen, zoals de zwarte kraai, de ekster en de kauw. Met name in de winter overnachten er grote groepen kraaien in de bomen langs de Sint Hubertuslaan. Het zoeken van een geschikt slaapplekje brengt aardig wat lawaai met zich mee.