Ekster

Toelichting

Eksters komen de laatste decennia steeds meer voor in stedelijke gebieden. Het zijn echte opportunisten en hele slimme vogels. Hun reputatie is niet zo goed; veel mensen denken dat ze jonge vogels roven en verantwoordelijk zijn voor het verminderen van het aantal kleine zangvogels.
Eksters maken op Tapijn dankbaar gebruik van allerlei lekkere hapjes die mensen achter laten. Als je rustig op een bankje zit en je ziet deze prachtige zwart-witte vogel met metallic glans over Tapijn struinen, dan vergeet je wellicht zijn slechte reputatie. Eksters staan er ook om bekend glimmende voorwerpen te “stelen”. Dat is echter maar deels waar. Eksters zijn heel nieuwsgierig en onderzoeken daarom alles dat “anders” is. Interessante voorwerpen (niet alleen glimmend) nemen ze mee naar hun nest of verstoppen ze voor later gebruik.

Relatie met de mens

Waarom we doen wat we doen

Eind vorige eeuw is het aantal eksters in Nederland afgenomen. Een van de oorzaken is waarschijnlijk het verminderen van het aantal insecten door veranderende landbouw. Sinds 2000 stabiliseert het aantal eksters weer. Nu profiteren eksters van de aanwezigheid van mensen. Mensen zorgen namelijk voor extra voedselmogelijkheden.
Veel mensen vinden eksters luidruchtige lastposten en daarom is de ekster geen graag geziene gast in de meeste tuinen.