Kauw

Toelichting

Kauwtjes worden nog wel eens verward met andere kraaiachtigen, maar ze zijn goed te herkennen aan hun afmeting. Ze zijn aanzienlijk kleiner dan de zwarte kraai en roek en hebben zilvergrijze kopzijden en heldere, lichtgrijze ogen. Ze voelen zich goed thuis in de bebouwde omgeving. Op Tapijn zie je kauwtjes in kleine groepjes rondlopen of -vliegen op zoek naar voedsel. Binnen een kauwen-groep bestaat een sociale structuur met pikorde (dominantie-hierarchie) en intriges.

Relatie met de mens

Waarom we doen wat we doen

Kauwen hebben mensen absoluut niet nodig, maar weten zich wel heel goed te redden in en gebruik te maken van de aanwezigheid van mensen. Zowel van extra nestplaatsen als voedsel profiteren kauwen in de stedelijke omgeving.