Tapijnhistorie D Appelplaats en logiesgebouwen

Toelichting

Centraal op Tapijn liggen de drie grote logiesgebouwen en de appèlplaats met cenotaaf voor generaal Dibbets. In de logiesgebouwen werden de meeste manschappen op het terrein gehuisvest. De drie gebouwen zijn in de eerste bouwperiode tot stand gekomen. De appèlplaats is het centrale plein op de kazerne waar elke ochtend appèl wordt gehouden en waar officiële bijeenkomsten zoals beëdigingen plaats vinden. In 1927 wordt hier de cenotaaf, het lege grafmonument, van generaal Dibbets geplaatst.