Tapijnhistorie D2 Appèlplaats en cenotaaf Dibbets

Toelichting

De appèlplaats heeft altijd bestaan uit een bestraat deel voor de gebouwen waar de compagnies kunnen aantreden en kunnen worden geïnspecteerd. Het centrale deel is tot aan het gebruik van het complex door AFCENT overwegend groen geweest. AFCENT heeft een deel van het plein bestraat om het in gebruik te kunnen nemen als parkeerplaats.