Tapijnhistorie F2 Park, berenkuil en trambrug

Toelichting

Na de opheffing van de vesting Maastricht in 1867 blijven de terreinen waar nu de kazerne ligt militair domein. In het uitbreidingsplan van 1905 wordt een smalle strook tot dierenpark bestemd. In 1920 wordt de berenkuil geopend waarvan het nachtverblijf in een kazemat van het bastion Wilhelmina komt. Het hertenkamp en het park worden voor de Maastrichtenaar een geliefde plek om even te ontspannen.