Tapijnhistorie F De omgeving van de kazerne

Toelichting

Staand op de brug over de Jeker aan de Prins Bisschopsingel treffen we muurwerk aan van het bastion Wilhelmina met daar in de naamsteen ‘Wilhelmina 1768’. Het bastion Wilhelmina was een van de oude vestingwerken van de stad en werd in de jaren 1768-1769 aangelegd.

Na de opheffing van de vesting Maastricht in 1867, krijgt een deel van net terrein “park” als bestemming. In 1920 wordt de Stichting Stadsverfraaiing opgericht. Deze stichting ontwikkelt het dierenpark en een berenkuil. Het nachtverblijf van de beren is gevestigd in de kazematten van Bastion Wilhelmina.

Ter hoogte van de noordwestelijke hoek van de Tapijnkazerne bevindt zich een brug op een gietijzeren draagconstructie: de draagconstructie behoort nog tot de spoorbrug van een tramlijn uit 1910.