Tapijnhistorie B2 Dienstwoningen aan de Sint-Hubertuslaan

Toelichting

Aan de Sint-Hubertuslaan liggen drie dienstwoningen die deel uit maakten van de oorspronkelijke opzet van de kazerne. Het waren twee dubbele woningen onder één kap die elk huisvesting konden bieden aan twee gehuwde onderofficieren met hun gezin. Daarnaast was er een apart geniegebouw dat bedoeld was als huisvesting en kantoor voor de opzichter van fortificatiën in Maastricht. In latere tijden is in een van de woningen de militair geneeskundige dienst gevestigd. De dienstwoningen werden al langere tijd geleden door defensie afgestoten en verkocht en zijn tegenwoordig in gebruik bij diverse particuliere instellingen en organisaties.