Vogels in de volière

Toelichting

Sinds 1920 verblijven er veel verschillende vogels in de volière. Zo heeft er jaren een prachtige goudfazant gewoond. De verzorging van de vogels gebeurde in het begin door de vereniging Stadsverfraaiing, later door haar opvolger Stichting Dierenpark. Tegenwoordig worden de vogels (en de dieren in het dierenpark) verzorgd door medewerkers van kinderboerderij Daalhoeve.

Relatie met de mens

Waarom we doen wat we doen

De volière is destijds gebouwd met het idee een soort dierentuin te maken in het stadspark van Maastricht. De vogels die erin huisden en huizen hebben natuurlijk geen vrijheid, maar worden bewonderd door inwoners van Maastricht en door toeristen. De informatieborden over wilde vogels die geplaatst zijn in de volière zijn bedoeld om mensen eens bewuster te laten kijken naar vogels die niet ín de volière zitten, maar juist buiten de volière te zien zijn op Tapijn.