De geschiedenis van de volière

Toelichting

In 1920 werd in Maastricht de vereniging “Stadsverfraaiing” opgericht, die zich ten doel stelde dit deel van het park als dierenpark in te richten. De volière is kort na 1920 in het stadspark van Maastricht gebouwd, samen met een duiventil en het hertenkamp. Sindsdien hebben er steeds andere vogels in gewoond. Op de borden in de volière vind je informatie over de vogels die er verblijven. Tijdens de herinrichting van Tapijn in het voorjaar van 2018, is rondom de Volière een pleintje van granietsteentjes aangelegd. De steentjes zijn gelegd door Potugese vakmannen, die zeer bekwaam zijn in het leggen van mozaïek plaveisels.

Relatie met Tapijn

Waarom we doen wat we doen

Het stadspark van Maastricht kreeg na de ingebruikname van Tapijn voor militaire doeleinden (na 1916) naast zijn functie als uitje voor de bevolking ook de functie van ontspanningsmogelijkheid voor de ter plaatse gelegerde officieren. De vereninging “Stadsverfraaiing”, die in 1920 werd opgericht betaalde de werkzaamheden uit bijdragen van haar leden. Deze vereniging was een voorloper van de Stichting Dierenpark Maastricht. De verzorging van de dieren in het dierenpark en in de volière is inmiddels in handen van kinderboerderij Daalhoeve.