Bever

Toelichting

Het prachtige boombeeld van de bever op Tapijn is gemaakt door kunstenaar Roel van Wijlick. Op deze manier wordt de aanwezigheid van de bever op Tapijn benadrukt. Dat is leuk, omdat maar weinig mensen hem live kunnen zien. Er is geen beverburcht op Tapijn, dus de bever gebruikt Tapijn niet als verblijfsplaats. Hij passeert er echter wel als hij op zoek is naar voedsel en dat is meestal ‘s nachts.

Relatie met de mens

Waarom we doen wat we doen

De bever is weer in Maastricht te bewonderen dankzij zijn herintroductie in Wallonië. Zonder mens was de bever misschien (nog) niet aanwezig geweest hier. Het is leuk te zien dat de bever niet alleen in natuurgebieden gedijt, maar zich ook in steden als Roermond en Maastricht prima weet te redden. Een van de redenen voor de goede ontwikkeling van de bever is het ontbreken van natuurlijke vijanden. Dat zijn de wolf en de otter (die jonge bevers in het nest doodt). Van honden zou de bever wel overlast kunnen ondervinden, maar doordat de bever voornamelijk ’s nachts actief is, is de hond waarschijnlijk een beperkt gevaar voor de bever. Doordat bevers territoriaal zijn, creëren ze als het ware hun eigen bovengrens. Als een gebied eenmaal door een familie is ingenomen, komen er geen nieuwe bevers bij. Nieuwe bevers worden namelijk niet geduld in een reeds bestaand territorium.