Bruine rat

Toelichting

Als je op Tapijn rustig op een bankje zit, kun je zomaar een bruine rat langs zien lopen. Op diverse plaatsen in de oever van de Jeker vind je holen van de bruine rat. Ratten profiteren op Tapijn van de aanwezigheid van voedsel, zoals het brood dat mensen aan de eenden voeren of etensresten die ze achter laten in het park. De rattenstand op Tapijn is op natuurlijke en milieubewuste wijze onder controle.

Relatie met de mens

Waarom we doen wat we doen

Ratten zijn mensenvolgers bij uitstek. Ze profiteren van voedsel, schuil- en nestplaatsen die mensen met hun slechte afvalverwerking en bouwwerken verschaffen. De rat doet het dus goed in de omgeving van de mens. Maar diezelfde mens vormt ook een grote bedreiging voor de rat. Al eeuwenang wordt de rat gezien als een plaagdier en verspreider van ziektes. De rat kan nog steeds ziektes verspreiden, bijvoorbeeld via urine in oppervlaktewater waar mensen in zwemmen.
De mens zet alles in om ratten te bestrijden, zoals vallen, klemmen en vergif. Vallen en klemmen zijn moeilijk in te zetten, omdat ratten erg goed veranderingen in hun omgeving waarnemen en dus achterdochtig zijn. Vergif is een oplossing, maar veroorzaakt voor andere fauna ook vaak problemen. Een rat die gif heeft gegeten en vervolgens door een oehoe gevangen wordt en als voer dient voor zijn jongen, veroorzaakt de dood van de jonge oehoe. Dat was in Maastricht het geval. Om die reden is een meer natuurlijke bestrijding (door zijn natuurlijke vijand vrij baan te geven) van ratten een veel betere oplossing.