Tapijnhistorie C Gebouwen die later zijn bijgebouwd

Toelichting

Vanwege de nieuwe opleiding van dienstplichtige militairen die in Maastricht opkomen voor hun eerste oefening, zijn er in 1951 plannen om de kazerne uit te breiden met een garage, een onderdeelwerkplaats en een les – en legeringsgebouw. Daarnaast werd er in 1955 een nieuwe manschappenkantine gebouwd. In dit nieuwe gebouw was de eetzaal voor manschappen, een biljartzaal en een lees- en schrijfkamer. Het les- en legeringsgebouw en de manschappenkantine staan nog op Tapijn. Het zijn de gebouwen het dichtst bij de Jeker.