Moeflon

Toelichting

Momenteel werken gemeente Maastricht in samenwerking met Gaiazoo aan het nieuwe dierenpark. Als het verblijf helemaal klaar is, komen er damherten, moeflons en fazanten te wonen. Door uitloop van de werzaamheden en door de droogte van afgelopen zomer is het gras in het dierenpark nog niet gegroeid. Daarom is het nu nog niet geschikt om de damherten en moeflons een aangename plek te bieden.

Relatie met de mens

Waarom we doen wat we doen

De status van de moeflon in Nederland is soms verwarrend. Het behoort niet tot de inheemse diersoort en is dus een exoot. Dit betekent dat het dier afgeschoten mag worden. De terreineigenaar heeft echter het laatste woord en kan bepalen dat er een populatie van een bepaalde omvang mag blijven bestaan.
In Nederland komen op een aantal plekken kuddes moeflons voor. Momenteel leven ze op de Hoge Veluwe, in de Amsterdamse Waterleidingsduinen, nabij Vierhouten en op het Wekeromse Zand. Deze dieren zijn alle afkomstig van een kudde die in de jaren twintig van de vorige eeuw uitgezet is in het Nationaal Park De Hoge Veluwe.

De laatste natuurlijke populaties op Corsica en Sardinië zijn bedreigd. Ze bestaan nog maar uit enkele honderden dieren terwijl de elders uitgezette kuddes goed gedijen.