Privacy

Natuurgluren maakt stadsnatuur op het Tapijn terrein in Maastricht zichtbaar. Dit doen we zowel op locatie als via de website natuurgluren.nl. Natuurgluren.nl is eigendom van Centrum Natuur- en Milieu Educatie (CNME). Samen met vrijwilligers beheert CNME natuurgluren.nl en laat zo bezoekers en belangstellenden kennismaken met de rijke stadsnatuur die Maastricht heeft.

 

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, je aanmeldt voor een activiteit of gebruik maakt van natuurgluren.nl worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van CNME.

 

Welke gegevens verwerken wij?

We verwerken de volgende gegevens:

  • Jouw persoonsgegevens bij de aanmelding voor een activiteit of evenement, zoals naam en emailadres.
  • Jouw emailadres en voorkeuren bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief.

 

Met welk doel verwerken wij jouw persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens:

  • om je te informeren over een activiteit of evenement waarvoor je je hebt ingeschreven;
  • om nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen;

 

Wanneer verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden

We verstrekken jouw persoonsgegevens aan andere partijen alleen in de volgende gevallen:

  • voor de uitvoering van de door jou gevraagde dienstverlening;
  • als de gegevens openbaar zijn;
  • als wij op grond van wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken.

 

Hoe zit het met links naar websites van derde partijen?

Indien je via de website of andere diensten of producten van Natuurgluren terecht komt op de website van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. Wij controleren de activiteiten van dergelijke websites of derde partijen niet en zijn niet aansprakelijk voor de content, privacy, beveiliging en reglementen van de websites waar natuurgluren.nl naar linkt. We adviseren je daarom je bekend te maken met de privacy voorwaarden, beveiliging en reglementen van de derde partij voordat je hen (persoonlijke) informatie verschaft.

 

Hoe kun je je toestemming intrekken?

Indien je geen uitnodigingen voor events en activiteiten of algemene nieuwsberichten meer via email wenst te ontvangen, kun je je hiervoor uitschrijven door een email te sturen naar info@natuurgluren.nl. We zullen binnen een periode van 4 weken na ontvangst van je verzoek hieraan voldoen.

 

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht op correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens we van jou verwerken, dan kun je schriftelijk inzageverzoek doen. We behandelen jouw verzoek binnen 4 weken na ontvangst.

Je kunt jouw persoonsgegevens die we hebben verzameld inzien en desgewenst laten aanpassen door een verzoek te sturen naar info@natuurgluren.nl. We zullen binnen 4 weken reageren op je verzoek.

Wij kunnen je vragen jouw identiteit aan te tonen indien je verzoeken tot inzage of wijziging indient.

Mocht je het niet eens zijn met de manier waarop we omgaan met jouw persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 

Hoe gaan we om met cookies?

Natuurgluren.nl maakt gebruik van Google Analytics cookies ten behoeven van het verbeteren van de werking van de website. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten met derde partijen.

Natuurgluren.nl verwerkt gegevens anoniem en deze zijn niet terug te leiden op het individu.

 

Wijziging van deze Privacyverklaring

Natuurgluren.nl heeft het recht om haar Privacyverklaring te wijzigen. Indien er inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd, zullen we dit kenbaar maken via de website www.natuurgluren.nl.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze Privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met info@natuurgluren.nl