Vissen

Toelichting

Om te laten zien welke vissen tussen Jeker en Maas trekken, hadden we graag een onderwatercamera bij de Reek geplaatst. Helaas is het water hier te troebel om de vissen herkenbaar in beeld te brengen. Gelukkig hebben we in de Jekertak, die dwars door de stad stroomt, wel filmpjes kunnen maken. Daarmee krijgen we toch een beeld van migrerende vissen.

Relatie met de mens

Waarom we doen wat we doen

In de Jeker komen de vissen obstakels tegen, zoals watermolens, stuwen en sluizen. Watermolens kunnen de trek van vissen van de Maas naar de Jeker belemmeren. Het waterschap heeft daarom bij alle watermolens een vispassage aangelegd, zoals je bij de Leeuwenmolen kunt zien. Een veel grotere bedreiging van de visstand is echter de slechte waterkwaliteit. In het verleden werd industrieel afvalwater en rioolwater op de Jeker geloosd. Gelukkig zijn maatregelen genomen om dit tegen te gaan, zoals een waterzuiveringsinstallatie in België. Maar de waterkwaliteit blijft een punt van zorg. Zolang er nog bestrijdingsmiddelen in het water worden aangetroffen, keren gevoelige vissoorten niet terug in de Jeker.