Ooievaar

Toelichting

Wellicht vraag je je af wat die palen met die “rieten manden” erop zijn als je over Tapijn loopt. Dat zijn “ooievaarspalen”. Ooievaars broeden graag hoog. De rieten mand is niet het nest, maar dient als basis voor het nest dat de ooievaar zelf bouwt. Wie Munster in Frankrijk in de zomer wel eens bezocht heeft, weet hoe ooievaars hun nest bouwen: boven op de nok van een dak, liefst op het puntje. In Maastricht broeden (nog) geen ooievaars. Wel doen ze de rand van Maastricht aan als rustplek tijdens de trek (zie foto’s). De ooievaarspalen op Tapijn zijn geplaatst in de hoop dat de ooievaars deze broedplek ontdekken. Omdat ooievaars voor het zoeken naar voedsel weilanden nodig hebben, is deze kans echter niet heel groot. Maar je weet maar nooit!

Relatie met de mens

Waarom we doen wat we doen

Veel mensen denken bij ooievaars aan het rondbrengen van babies. Ze staan in volksverhalen al eeuwenlang bekend als symbool van voortplanting en brenger van geluk.
Midden jaren ´70 ging het echter helemaal niet goed met de ooievaar. Vogelbescherming Nederland heeft toen samen met vrijwilligers en ooievaarstations een reddingsprogramma opgesteld en zo voorkomen dat de ooievaar als broedvogel verdween uit Nederland.
Wat nestgelegenheid betreft profiteren de ooievaars van de bouwwerken van mensen. Ze zijn ook niet echt schuw. Voor voedselvoorziening heeft de ooievaar weilanden met veel biodiversiteit nodig. De veranderingen in de landbouw in de afgelopen decennia zijn dan ook niet in het voordeel van de ooievaar. Wil je meer weten over ooievaars? Kijk dan eens op de website van Stichting Ooievaars Research & Knowhow (STORK).