Oeverplanten

Toelichting

In het stukje niemandsland tussen walmuur en Jeker is de vegetatie hoog opgeschoten en flink verruigd. Verschillende ongewenste planten komen hier voor, zoals brandnetels en de Japanse duizendknoop. Dieren zien dit anders. Voor sommige vogels is het hier een waar paradijs. Bosrietzangers houden wel van ruigtes en ook het winterkoninkje is hier vaak te horen. Voor vlinders zijn de brandnetels belangrijk. Sommige soorten zoals atalanta’s en dagpauwogen planten zich alleen voort op brandnetels.

Relatie met de mens

Waarom we doen wat we doen

Op deze strook grond langs de Jeker zijn brandnetels dominant aanwezig. Zij houden van het stadsleven. Ze komen veel voor op plekken waar de grond voedselrijk is en dat is meestal in de buurt van de mens, die er honden uitlaat en die met uitlaatgassen de lucht en de bodem verrijkt met stikstof. Maar er staan ook andere wilde planten die wel gewenst zijn. Die zijn hier ingezaaid door het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME), die deze oever een aantal jaren ecologisch heeft beheerd. Dat beheer hield onder meer de bestrijding van de Japanse duizendknoop in, maar ook het inzaaien van een wilde bloemenmengsel. Met fraaie bloemen van moerasspirea en grote kattenstaart als resultaat.