Insectenhotel

Toelichting

Dit insectenhotel is bedoeld als nestgelegenheid voor wilde bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn solitair levende insecten. Elke bij maakt haar eigen nestje in een gangetje of holletje in dit insectenhotel. De vrouwtjesbijen maken een nestje en leggen daar hun eitjes in. In elke nestgang worden 7 à 8 eitjes gelegd en bij ieder eitje wordt een bolletje stuifmeel gedeponeerd. Als de nestgang vol is, wordt deze dichtgemetseld met klei of leem. Elke bijensoort gebruikt daar zijn eigen materiaal voor.

Relatie met de mens

Waarom we doen wat we doen

Insectenhotels schieten tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond. Dat komt omdat we steeds meer doordrongen raken van de belangrijke rol die bijen spelen in de bestuiving van onze voedselgewassen. Zonder bijen worden veel planten niet bestoven en planten ze zich dus niet voort. Door het gebruik van insectenbestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw zijn de bijen enorm in aantal afgenomen. Ook in de stad hebben de bijen het moeilijk. Er zijn steeds minder tuinen en plantsoenen met een geschikte beplanting. Vanuit dit besef helpen we ze met kunstmatige nestgelegenheid, zoals dit insectenhotel. Niet alleen in de Tapijntuin, maar ook elders in de wijken van Maastricht, worden insectenhotels gebouwd. Ze dragen allemaal hun steentje bij, maar uiteindelijk moeten we stoppen met het gebruik van bestrijdingsmiddelen, want anders hebben al die hotels geen zin.