Egel

Toelichting

De design-egel in de Tapijntuin heet Eglo en is een van de winnaars van de design award “Made for Maastricht”. De Egel heeft graag een leefomgeving met voldoende beschutting en mogelijkheden om te foerageren. In een parkachtig gebied als Tapijn is dat niet voor de hand liggend. Met deze reden is de Eglo ontworpen. Als toevluchtsoord en nestmogelijkheid voor de Egel. Om de Eglo nog geschikter te maken, planten we een struikje erin.

Relatie met de mens

Waarom we doen wat we doen

Egels zijn insecteneters die gebaat zijn bij een “rommelige” omgeving met voldoende schuilplaatsen. Daardoor zijn egels ook regelmatig in tuinen te spotten. Egels profiteren dan ook van mensen. En mensen profiteren van egels, omdat ze slakken, kevers en rupsen eten. Jammer genoeg vinden egels door het verstenen en omheinen van tuinen minder snel een geschikte schuilplaats. Daarnaast zijn egels helaas een van de talrijkste verkeersslachtoffers onder de zoogdieren. Dat komt omdat ze niet vluchten, maar zich oprollen tot de kenmerkende stekelige bal als er gevaar dreigt.
Geef een egel geen melk, dat is slecht voor zijn gezondheid.